Fiaraha-miasa amin’ny BIANCO

Ao anatin’ny ny fiaraha-miasa amin’ny BIANCO ,
ny ekipan’ny TSYCOOLKOLY dia nanatrika atrikasa tao amin’ny foiben-toeran’ny BIANCO Ambohibao
tamin’ny
29 Aprily 2016 Ny lohahevitra nodinihina tamin’izany dia:
ny tetikadim -pirenena hiadina amin’ny kolikoly; 
ny fombam fiasa mirindra hisorohana ny kolikoly;
ny famaritana ny kolikoly;
ary ny andraikitry ny tanora amin’ny ady aminy izany.